Koszyk jest pusty

Albrecht Durer

Albrecht Durer

1471 Norymberga - 1528 Norymberga

Renesans

Albrecht Dürer był niemieckim malarzem i rytownikiem. Urodził się w Norymberdze w 1447 roku w wielodzietnej rodzinie - posiadał kilkanaścioro rodzeństwa.

Jego ojcem chrzestnym był Anton Koberger, który był uznanym wydawcą i drukarzem. 

Ojciec artysty był z kolei złotnikiem i chciał, aby syn kontynuował rodzinną tradycję złotniczą. 

W wieku 15 lat Albrecht Dürer wykazywał już duże zdolności artystyczne. Rozpoczął staż i naukę rysunku u Michaela Wolgemuta, czołowego wówczas artysty w Norymberdze. Wolgemut posiadał duży warsztat, w którym wykonywano drzeworyty na potrzeby wydawanych książek. 
Po ukończeniu stażu w 1489 roku Dürer zaczął 4-letnią podróż przez Niemcy, Szwajcarię i Holandię. Miał zamiar poznać Martina Schongauera, najlepszego rytownika Europy Północnej, jednak Schongauer zmarł na krótko przed przybyciem Dürera.

Po powrocie do Norymbergi Dürer ożenił się z Agnes Frey. To dla niej prawdopodobnie powstał pierwszy autoportret artysty. Artysta namalował go w Strasburgu z myślą o przekazaniu go narzeczonej. Małżeństwo nie posiadało dzieci i uważa się, że nie pobrali się z miłości, a dla korzyści z połączenia obu rodzin. Eksperci analizujący portrety żony autorstwa Dürera sugerują, że brakuje na nich ciepła i emocji.

Dürer w ciągu życia odbył wiele podróży. Odwiedzał min: Akwizgran, Nijmegen, Brukselę, Brugię, Gandawę. Przebywał też w Wenecji, gdzie obserwował prace Giovanniego Belliniego - najstarszego i najlepszego zdaniem Dürera artysty pracującego w Wenecji.

W 1496 osiadł w Norymberdze i otworzył własny warsztat. Zyskał uznanie, wykorzystując techniki, których nauczył się zagranicą. Większość czasu poświęcał na tworzeniu drzeworytów - rycin do książek.

Albrecht Dürer pracował także na zlecenia cesarza Maksymiliana I oraz księcia saskiego Fryderyka Mądrego. Wykonywał również obrazy oraz zdobienia ołtarzy dla kościołów w Wittenberdze,  Frankfurcie nad Menem, oraz rodzimej Norymberdze. W latach 1510-1520 artysta opublikował swoje najsłynniejsze ryciny „Rycerz, śmierć i diabeł”, „Św. Hieronim w pracowni”, „Melancholia I”.
Pod koniec życia Dürer tworzył głównie dzieła o tematyce religijnej. Wraz z upływem czasu jego aktywność artystyczna wygasała, co wiązało się z problemami zdrowotnymi.

Dürer zmarł w Norymberdze w wieku 56 lat, pozostawiając majątek o wartości 6874 florenów, co było wówczas bardzo pokaźną sumą. Jego duży dom do dziś pozostaje ważnym zabytkiem Norymbergi. Znajduje się tam obecnie muzeum jego imienia.

Swoją twórczością wywarł ogromny wpływ na artystów kolejnych pokoleń. Szczególny jest jego wkład w rozwój drzeworytnictwa i miedziorytnictwa. Stosowane przez niego rozwiązania graficzne szybko rozprzestrzeniły się na całym kontynencie.

Źródło: Domena Publiczna


Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie. Możesz je wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej