Koszyk jest pusty

Oliwia Hildebrandt

Oliwia Hildebrandt

1971 Kielce

Abstrakcjonizm Sztuka Najnowsza

"Sztuka czyści duszę z codziennej warstwy kurzu" - Pablo Picasso

Najważniejsze

Techniki twórcze Malarstwo, Grafika, Rysunek, Mixedmedia, Ilustracja
Od jak dawna tworzysz? 1990 r.
Główne Inspiracje Inspiracją artystki jest człowiek i jego relacje ze sobą, z drugim człowiekiem, ze światem oraz naturalne procesy związane z czasem i właściwościami materii. Uważność i obserwacja natury, codzienności, pozornej zwyczajności daje możliwość dostrzegania tego co na ogół niedostrzegalne i pomijane. To pejzaże zewnętrzne i wewnętrzne. Obrazuje je za pomocą uproszczonych form, przekazując symboliczne znaczenia przedmiotom i miejscom tworzy osobistą materię pamięci przeszłości, obecności i trwania. Istotnym motywem w twórczości artystki jest Kamień, jako obiekt i metafora, będący symbolem trwania i wieczności oraz uosobieniem odwiecznej tajemnicy w jej malarskich rozważaniach stał się z wyrazicielem spójni materii i ducha. Jako namacalny składnik codzienności, fragment nieożywionej przyrody jest obiektem poszukiwań, reliktem przeszłości, osobliwą formą zapisu czasu a przede wszystkim inspiracją by badać wartości malarskie i graficzne
Nurt Sztuki Współczesnej Postmodernizm, Ekspresjonizm, Abstrakcjonizm, Minimalizm, Informel, Taszyzm, Malarstwo gestu, własne poszukiwania twórcze.
Artystka swoje działania artystyczne ogniskuje wokół eksperymentów formalnych, nadając im sens dąży do zapisu czasu w formie artefaktu, obiektu, dzieła, procesu. W malarstwie minimalizuje wracając się ku abstrakcyjnym formom przez co nadaje swoim obrazom bardziej uniwersalny wymiar. 
Najważniejsze osiągnięcie twórcze Doktor sztuk pięknych w dziedzinie malarstwa w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (2018). Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - dyplom w zakresie grafiki warsztatowej (1996) . Członek zarządu Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Świętokrzyskiego. Jest członkinią miedzynarodowego stowarzyszenia Ars Movimiento Culturale w Rzymie, które zrzesza artystów z całego świata promując sztukę i kulturę na całym świecie.
Artystka od roku 2018 jest członkinią, pomysłodawcą i organizatorem grupy artystycznej, w której skład wchodzą artyści hiszpańscy, kanaryjscy i polscy. 
Ulubieni artyści Wassily Kandinsky, Mark Rothko, Hans Hartung,, Pierre Soulages, Pablo Picasso
Ulubiony kierunek w sztuce Abstrakcjonizm, Minimalizm, Taszyzm, Informel, Color field painting
Sztuka Współczesna to Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna, odpowiada na to z czym styka się artysta w danym czasie. Sztuka to generalnie zapis czasu. Sztuka współczesna jest taka jaka jest rzeczywistość, świat w którym żyjemy, jest niezwykle zróżnicowana i nie można jej definiować za pomocą typowych tematów czy wizualnych cech dla niej charakterystycznych. Czerpie z bogactwa form abstrakcyjnych i wielorakich form wyrazu. Jest niejednokrotnie nasycona emocjami, przesycona barwą lub skrajnie minimalistyczna. Rodzi się z kontrastów i je prowokuje. 
W wolnej chwili Podróże, żeglarstwo, narciarstwo, sporty strzeleckie, muzyka, taniec, rozwój duchowy.

Oliwia Hildebrandt uprawia twórczość w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki, ilustracji i mix media. Jest twórcą interdyscyplinarnym. Doktor sztuk pięknych w dziedzinie malarstwa w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (2018). Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - dyplom w zakresie grafiki warsztatowej (1996) . Członek zarządu Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Świętokrzyskiego. Jest członkinią międzynarodowego stowarzyszenia Ars Movimiento Culturale w Rzymie, które zrzesza internacjonalnych artystów promując sztukę i kulturę na całym świecie.
Autorka wystaw indywidualnych i zbiorowych, zagranicznych, międzynarodowych i ogólnopolskich (Scheersberg, Remscheid, Drezno, Las Palmas, Telde, Rzym, Madryt, Warszawa, Szczecin, Jabłonna, Kielce).
Swoje działania artystyczne ogniskuje wokół eksperymentów formalnych, nadając im sens dąży do zapisu czasu w formie artefaktu, obiektu, dzieła, procesu. Zwracając się ku abstrakcyjnym formom nadaje swoim obrazom uniwersalny wymiar. Inspiracją staje się codzienność i naturalne procesy związane z czasem i właściwościami materii.  Koncentrując swoje działania twórcze wokół znaku i symbolu kamienia, obiekt ten stał się bohaterem przeróżnych narracji, syntez i analiz, będących próbą pokazania uniwersalnego modelu struktury naturalnej świata. 
Swoje prace malarskie realizuje w  cyklach: “Kamienie”,  “Transparencje” , “Przypadek, przestrzeń, przenikanie” , „DOM”, „Relacje”,  „Codzienność”.
W ramach indywidualnej twórczości wciąż realizuję swoje działania twórcze, co ma wyraz w licznych prezentacjach artystycznych. Oto ich wykaz. Prezentacje, które zostały zorganizowane w okresie po studiach doktoranckich  wyróżnione są tłustym drukiem.

Wystawy indywidualne zagraniczne:

1.      VII 2016 - Memory - recolection/Pamięć-wspomnienie orazmonumentalna realizacja w przestrzeni publicznej pt.„Thinking in the same way – kitcheninspiration”  w ramach uczestniczenia w projekcie „Eva’sways”, Street Art Festival,  Remscheid
 
Wystawy indywidualne krajowe:

1.      II 2020 – Arche-Lithos – Galeria TA3, Kamienica Artystyczna TA3, Warszawa
2.      XII 2019 – Czasoprzestrzeń kamieni – Galeria ZPAP Tycjan, Kielce
3.      X - XI 2018 – wystawa doktorska „Kamień jako symbol, obraz i zapis czasu”- Galeria Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
4.      III – IV 2018 - „Czas Kamienia” – wystawa malarstwa i digital painting - Galeria Sztuki Na Prostej, Jabłonna
5.      XII –II 2017/18 – „Czas Kamienia” – wystawa malarstwa i digital painting – BWA Kielce
6.      VI 2017 – „Transparencje”- digital painting – FSK Baza Zbożowa
7.      VI 2017– „Ślady pamięci” wystawa malarstwa – Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach 
8.      IV 2107 – Malarstwo. Czas. Przestrzeń. Kamień. – Galeria Sztuki Współczesnej DŚT
9.      VI 2016 - Układy i odniesienia, Galeria ZPAP Tycjan, Kielce.
10.  X 2014 - Relacje , Galeria Ślad MDK, Kielce, 
11.  VI 2014 - Malarstwo-Rysunek-Grafika , Kościół Ewangelicki, Kielce
12.  VIII 2012 – Prowadzenie warsztatów z wycinanki żydowskiej prezentacja artystyczna oraz powarsztatowa wystawa zbiorowa podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej „Święto Ciulimu i Czulentu” w Domu Kultury w Lelowie
13.  XII 1999 – Wystawa indywidualna LINORYT, Klub Nauczyciela w Kielcach
 
Wystawy zbiorowe zagraniczne :

1.      IV 2021  European Art  Symphonic Concert Painting and Sculptura Exhibition Captaloona Art  Gallery in Madrid Spain
2.      II 2021 - Welcome 2 the Future Broken Forest Group Exhibition. ArtSpaces Kunshtmatrix Com.
3.      III-V 2020 udział  w wystawie „Cuatro elementos/Pięć żywiołów, Galeria de Arte, Theatro Centro de Cultura, Telde, Gran Canaria, Hiszpania 
4.      IX-X 2019 – udział  w wystawie „Cuatro elementos/Pięć żywiołów, Galeria de Arte Club La Provincia, Las Palmas de Gran Canaria, Hiszpania
5.      III-IV 2019 – udział w wystawie Arche-Typy – Małgorzata Bielecka, Marek Pokutycki i Goście. Galerie Mitte Dresden, Drezno, Germany
6.      XII 2018 – udział w wystawie „12 artystów polskich a nowe czasy/12 artisti polacchi e i nuovi tempi”, Gareria Plus Arte Puls, Rzym, Włochy
7.      XII 2017 – udział w wystawie „Archetypen des Weiblichen in der westlichen Kultur – einkünstlerischerundphilosophischerDiskurszurGegenwartskunst“ – Archetypy kobiety w kulturze Zachodu” Kunstraum Dresden, Drezno, Germany
8.      XII 2014 –udział w wystawie War and Peace – Aboutheroes and anti-heroes , Scheersberg, Niemcy
9.      VI 2014 - udział w wystawie Krzemień pasiasty – Rysunek, Instytut Kultury Polskiej, Praga, Czechy
10.  XII 2013 - udział w wystawie Space for freedom- Scheersberg, Niemcy,
11.  IV  1996 - VOX HUMANA - wystawa pokonkursowa, putovní výstava mezinárodní soutěže mladých výtvarníků do 35 let , Výtvarné centrum Chagall, Ostrava, Czechy
 
Wystawy zbiorowe międzynarodowe:

1.      IX 2020 – Art In the Time of Plague / Sztuka w czasach zarazy – Preludium, Galeria sztuki Współczesnej – Pałac w Jabłonnie, Jabłonna
2.      XII 2019-I 2020 - XIV Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki  , BWA Ostrowiec Świętokrzyski
3.      XI-XII 2019 - Miedzynarodowa wystawa „Cztery Wyspy/Four Islands/Quatro Islas”, Galeria BWA Zielona, Busko Zdrój
4.      III – IV 2019 – KWADRAT – wystawa zbiorowa 16 artystów z Polski i Białorusi- Galeria Sklep ze Sztuką, Kielce
5.      VIII 2018 – Miedzynarodowa wystawa „Cztery Wyspy/Four Islands/Quatro Islas”, Galeria Sztuki Współczesnej Pałacyk Zielińskiego, Kielce
6.      IV 2017 – Malarstwo. Instalacje. Obiekty.Wystawa Międzynarodowa grupy artystycznej „Painting. Arangement. Space”. Galeria ZPAP Kierat w Szczecinie.
7.      X 2016 - Międzynarodowe Biennale  Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki  , BWA Ostrowiec Świętokrzyski
8.      X 2014 - Międzynarodowe Biennale  Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki  , BWA Ostrowiec Świętokrzyski
 
Publikacje dotyczące własnej twórczości:
 
1.      Izabela Łazarczyk Kaczmarek, Pejzażowa pasiastość kamieni (Grafika, malarstwo i rysunek Oliwii Hildebrandt w MDK Kielce) Kielecki Magazyn Kulturalny „PROJEKTOR"56(9)2014
2.      Małgorzata Bielecka  Pogranicza grafiki i malarstwa (Prace Oliwii Hildebrandt w Galerii ZPAP „Tycjan”), Kielecki Magazyn Kulturalny „PROJEKTOR"5(20)2016
3.      Izabela Łazarczyk Kaczmarek, Digital painting (Wystawa Transparencje-Baza Zbożowa),Kielecki Magazyn Kulturalny „PROJEKTOR"4(25)2017
 
Publikacje, autorstwo własne:
 
1.      Polska Sztuka w Wielkim Mieście - Kielecki Magazyn Kulturalny „PROJEKTOR"1(34)2019
2.      W niezgodzie z obowiązującą modą - Kielecki Magazyn Kulturalny „PROJEKTOR"1(34)2019 
3.      Żółty znaczą radość - Kielecki Magazyn Kulturalny „PROJEKTOR"5(32)2018
4.      Wizualny koncert - Kielecki Magazyn Kulturalny „PROJEKTOR"4(31)2018 

 

Oliwia Hildebrandt - 1 Oliwia Hildebrandt - 2 Oliwia Hildebrandt - 3 Oliwia Hildebrandt - 4

Malarstwo

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie. Możesz je wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej